در دانستنیها املاک تعداد بازدید 1546

نحوه محاسبه مبلغ کمیسیون بنگاه


شاید برای خیلی از ماها این سوال باشد که حق کمیسیون بنگاه با چه فرمولی محاسبه می شود.مشاورین املاک همانند خیلی از مشاغل دیگر دارای صنف هستند و زیر نظر اتحادیه مشاورین املاک فعالیت می کنند.بنگاه داران برای محاسبه مبلغ حق کمیسیون خود موظف به رعایت دستورالعملی هستند که هر ساله از طرف اتحادیه به آنها ابلاغ می شود و براساس آن می توانند از خریدار و فروشنده ، کمیسیون خود را دریافت کنند.

اما همه افراد که در صنف مشاورین املاک مشغول به فعالیت هستند ، به این دستور العمل که عمل نمی کنند و سعی در دریافت مبلغی بیشتر از طرفین به منظور کارمزد خود دارند.

ما در اینجا سعی در بالا بردن آگاهی شما از نحوه محاسبه کارمزد یا حق کمیسیون بنگاه داریم تا در زمان خرید ، فروش ، رهن و اجاره ملک خود بدانید که این مبلغ به درستی محاسبه شده است یا نه.

 

روش محاسبه کمیسیون بنگاه برای خرید و فروش ملک

 

هر ساله و با آغاز سال جدید اتحادیه مشاورین املاک ، تعرفه های محاسبه کمیسیون را برای سال جدید به روزرسانی و به مشاورین املاک در سراسر کشور اعلام می کند. روشی که در زیر بیان می شود مربوط به محاسبه حق کمیسیون بنگاه ها در سال 96 است.

در روش محاسباتی که در زیر بیان می شود ، برای کلیه املاک اعم از تجاری ، اداری و مسکونی برابر است.

 

ملک تا ارزش 500 میلیون تومان

اگر ملکی که مورد معامله است ارزش آن کمتر یا برابر با مبلغ 500 میلیون باشد ، مشاور املاک می تواند 0.5 درصد از کل ارزش ملک فروخته شده یا خریداری شده را به عنوان کارمزد از هر دو طرف معامله دریافت کند.

 

ملک هایی با بهای بیش از 500 میلیون تومان

اگر ملکی مورد معامله است ارزش آن بیش 500 میلیون تومان است ، بنگاه می تواند علاوه بر اخذ 0.5 درصد از 500 میلیون تومان اولیه ، برای مبلغ مازاد 0.25 درصد هم  حق کمیسیون دریافت کند.

به کارمزد گفته شده در بالا مبلغ ، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می گردد که باید توسط طرفین معامله پرداخت شود.

برای اینکه این مطلب بهتر فهمیده شود در ادامه ما چند مطلب را بیان می کنیم.

شما در نظر بگیرید که می خواهید ملکی را با ارزش 400 میلیون توان بخرید.به دلیل اینکه مبلغ خرید یا فروش ملک کمتر از 500 میلیون تومان است به روش زیر محاسبه می شود:

 

مبلغ کل ملک فروخته شده ضربدر 0.5 درصد

تومان   2.000.000 =0.005 * 400.000.000

مبلغ کارمزد بنگاه ضربدر 9 درصد مالیات ارزش افزوده

2.000.000*0.09=180.000      تومان

جمع کارمزد به علاوه مالیات

تومان  2,180,000 = 180,000  +  2,000,000

مبلغی که دو طرف معامله باید به صورت جداگانه به بنگاه پرداخت کنند

تومان  2,180,000

 

فرض کنید شما می خواهید ملکی را به ارزش 700 میلیون تومان خریداری کنید. در اینجا به دلیل اینکه ارزش ملک بیش از 500 میلیون تومان است ، علاوه بر مبلغ 0.5 درصد برای 500 میلیون تومان و 9 درصد مالیات ارزش افزوده ، 0.25 درصد هم برای 200 میلیون تومان مازاد محاسبه می شود.

 

ارزش ملک تا 500 میلیون تومان ضربدر 0.5 درصد

  تومان        2,500,000 = 0.005  * 500,000,000

200 میلیون تومان باقی ارزش ملک ضربدر 0.25 درصد

  تومان       500,000  = 0.0025 * 200,000,000

حاصل جمع دو عدد محاسبه شده

 تومان     3,000,000  = 500,000  +  2,500,000

مبلغ به دست آمده در 9 درصد مالیات ارزش افزوده

   تومان  270,000 = 0.09 *  3,000,000

جمع مبالغ بدست آمده

تومان   3,270,000  =  270,000  +  3,000,000

مبلغی که دو طرف معامله باید به صورت جداگانه به بنگاه پرداخت کنند

 تومان     3,270,000

 

روش محاسبه کمیسیون بنگاه برای اجاره ملک

 

بنگاههای معاملات ملکی  این اجازه را دارند که 25 درصد نرخ اجاره بهاء ماهانه را به عنوان کمیسیون خود دریافت کند.به این معنی که فرقی ندارد در اجاره نامه مالک مبلغی را به عنوان رهن یا پول پیش تعیین کرده باشد یا نه. لازم به ذکر است در اینجا هم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ حق کمیسیون بنگاه اضافه می شود.

یک مثال برای روشن شدن بهتر مطلب گفته شده:

 

فرض کنید شما ملکی را با اجره بهای ماهانه 1 میلیون تومان کرایه کرده اید ، کارمزد مشاور املاک به روش زیر محاسبه محاسبه می شود:

 

نرخ اجاره بها ضربدر 25 درصد

تومان  250,000 = 0.25 * 1,000,000

کارمزد مشاور املاک ضربدر 9 درصد مالیات

تومان  22,500 = 0.09 * 250,000

جمع کارمزد مشاور املاک با مالیات بر ارزش افزوده

 تومان  272,500 = 22,500 + 250,000

مبلغی که  هر کدام از طرفین معامله باید به بنگاه پرداخت کند

تومان  272,500

 

روش محاسبه کمیسیون بنگاه برای رهن ملک

 

برای اینکه بتوانیم حق بنگاه را در قراردادهای رهن بدست آوریم به این روش عمل میشود که ابتدا مبلغ رهن آمده در قرارداد را تبدیل اجاره می کنند.برای انجام این کار هر یک میلیون تومان مبلغ رهن را در 30.000  تومان ضرب می کنیم ، 25 درصد از مبلغ بدست آمده به اضافه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به عنوان حق بنگاه داده می شود.

برای درک مطلب گفته شده در زیر مثالی آورده می شود:

شما فکر کنید که ملکی را با مبلغ 20 میلیون تومان رهن کرده اید. کارمزد بنگاه به شرح زیر محاسبه می گردد:

 

تبدیل مبلغ رهن به اجاره

  تومان 600,000 = 30,000 * 20

مبلغ اجاره بدست آمده را ضربدر 25 درصد

  تومان 150,000 = 0,25 * 600,000

حق بنگاه ضربدر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده

 تومان   13,500 = 0.09 * 150,000

جمع مالیات بر ارزش افزوده با حق بنگاه

تومان  163,500 = 13,500 + 150,000

مبلغی که  هر کدام از طرفین معامله باید به بنگاه پرداخت کند

تومان  163,500

 

روش محاسبه کمیسیون بنگاه برای رهن و اجاره ملک

اگر شما می خواهید ملک خود را اجاره دهید و در نظر دارید که علاوه بر دریافت اجاره بهاء ، مبلغی را نیز به عنوان رهن دریافت کنید ، برای این کار نیاز دارید تا مبلغ رهن را به اجاره تبدیل و سپس مبلغ بدست آمده را با اجاره که برای ملک تعیین کرده اید جمع کنید.عدد بدست آمده را در 25 درصد ضرب و عدد حاصل را با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده مبلغ حق بنگاه جمع و کمیسیون بنگاه بدست می آید.

برای درک مطلب گفته شده در زیر مثالی آورده می شود:

 

فکر کنید شما می خواهید ملک خود را به مبلغ 10 میلیون تومان رهن ، و اجاره بهاء ماهانه 500 هزار تومان اجاره دهید ، حق بنگاه به صورت زیر محاسبه می شود:

 

تبدیل مبلغ رهن به اجاره

 تومان  300,000 = 30,000 * 10

جمع عدد تبدیل رهن با اجاره بهاء ماهانه

تومان  800,000 = 300,000 +500,000

ضرب عد بدست آمده در 25 درصد

 تومان   200,000 = 0.25  * 800,000

حق بنگاه ضربدر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده

    تومان   18,000 = 0.09 * 200,000

جمع حق بنگاه با 9 درصد مالیات ارزش افزوده

     تومان   218,000 = 18,000 + 200,000

مبلغی که  هر کدام از طرفین معامله باید به بنگاه پرداخت کند

     تومان   218,000


این صفحه را به اشتراک بگذارید